September 18, 2007

स्वाहा

  • उद्भ्रांत


ओम्
करुणा, दु:ख, प्रीति
स्वाहा

ओम्
सत्य-न्याय-धर्म
स्वाहा

ओम्
सभी जप-तप-कर्म
स्वाहा

ओम्
विवेक, ईमानदारी
स्वाहा

ओम्
वीर, सदाचारी
स्वाहा

ओम्
लज्जा, क्षमा, दया
स्वाहा

ओम्
तोता, मैना, बया
स्वाहा

ओम्
काव्य, गीत, संगीत
स्वाहा

ओम्
तेंदुआ, चीता, बाघ
स्वाहा

ओम्
जंगल-जंगल आग
स्वाहा

ओम्
मगरमच्छ, व्हेल
स्वाहा

ओम्
खून-पानी खेल
स्वाहा

ओम्
उचित-अनुचित विचार
स्वाहा

ओम्
दो दिलों का प्यार
स्वाहा

ओम्
सब कुछ
स्वाहा
स्वाहा

ओम्
ओमरीका
आहा
आहा

ओम्
शान्ति:
शान्ति:
शान्ति:

ओम्
उत्तर आधुनिक क्रांन्ति:
क्रांन्ति:
क्रांन्ति:!

No comments:

Post a Comment